HUURVOORWAARDEN:

 1. Alle goederen welke via De Verhuurcentrale.nl c.q. Plaza Events zijn verstrekt, blijven eigendom van de leverancier.
 2. De Verhuurcentrale.nl c.q. Plaza Events is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van gehuurde goederen, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Verhhurcentral.nl (Plaza Events) of de leverancier.
 3. Vanaf het moment van ontvangst en tot aan het moment dat Leverancier namens De verhuurcentrale.nl (plaza Events) de gehuurde goederen komt ophalen is de huurder geheel aansprakelijk voor de geleverde goederen.
 4. De Verhuurcentrale.nl (Plaza Events) raad de huurder aan, in het belang van de huurder, om gehuurde goederen na te zien voor gebruik en mogelijke te korten en dergelijke onmiddelijk aan De verhuurcentrale.nl (Plaza Events) cq de leverancier door te geven. Het melden van breuk en tekorten moet geschieden voordat de goederen in gebruik worden genomen. Daarna melden is niet ontvangkelijk.
 5. Manco of beschadigde aan gehuurde goederen worden tegen vervangingswaarde of reparatiekosten in rekening gebracht.
 6. Alle gehuurde goederen dienen gereinigd en in originele staat geretourneerd te worden, tenzij anders afgesproken. Wanneer er geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 7. Alle gehuurden goederen (uitgezonderd tenten, springkussens en outdoor spelmaterialen) mogen niet nat worden. Door wateroverlast, regen, hagel sneeuw en wind e.d. veroozaakte schade dient vergoed te worden aan De Verhuurcentrale (Plaza Events) c.q. de leverancier.  Wij raden u aan om tegen degelijke omstandigheden te laten verzekeren.
 8. Vergunningen: De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van de gehuurde goederen. ( Evenementen vergunning, wegafsluitingen, plaatsen van tenten, horecavergunningen etc.)
 9. Tenten :
  Plaatsing : Bij het huren en het plaatsen van een tent mogen er bij de opbouw geen obstakels aanwezig zijn !! ( bijv. bomen, stoelen, tafels, muren, schuttingen etc) Ook moet de de huurder bij het opmeten van de ruimte (waar de tent moet komen te staan) rekening houden met obstakels die aan muren/daken zijn bevestijfd. Denk hierbij aan luifels, lampen en dakgoten etc.  Neem ten allertijde een marge van 0,50 mtr. op de afmetingen van de ruimte waar de tent geplaatst moet worden. De tent noet door de leverancier direct geplaatst kunnen worden. Het is niet de bedoeling dat een tent over een schutting wordt geplaatst of een gedeelte op een schuurdak.
  Windkracht : Vanaf windkracht 8 worden er door onze leveranciers geen tenten meer geplaatst !!
  Inrichting tent : Er mogen geen gekleurde papieren slingers in de tent gehangen worden. Lampen mogen niet tegen de tentdoeken hangen en er mag niets tegen de zeildoeken geplakt og geniet worden. (gebruik van plakband/ lijm/ nieten op de tentdoeken is ter strenste verboden). 
 10. Taps :
   Onze taps (uitgezonderd de tafeltaps) zijn watergekoeld ! Om de waterkoeling te vullen dient er een kraan aanwezig te zijn met een gardena koppeling (tuinslang aansluiting) !! Om de koeling in werking te zetten dient er een stopcontact of een verlengkabel aanwezig te zijn.
  Losse verhuur van een tap is niet mogelijk.
 11. Legitimatie:
  Bij de definitieve bestelling dient u een copy van een geldig legitimatiebewijs per post of per e-mail aan ons te te komen.
  Bij de levering dient de ontvangende persoon zich te kunnen legetimeren aan de hand van een geldig legetimatiebewijs.
 12. Levering :
  A. De huurgoederen worden door ons geleverd op de begane grond zo dicht mogelijk bij de te lossen/laden plek maximaal 10 mtr.
  B. Bij levering dient de ontvangende persoon ( de huurder of diens vervanger ) te legitimeren 
  C. Indien u niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip nemen wij de goederen weer retour.
 13. Betalingen :
  Tenzij anders tussen De Verhuurcentrale.nl (Plaza Events) en de opdrachtgever is afgesproken dienen alle betalingen van de levering en de borgsom, 14 dagen voor leveringsdatum via storting op onze bankrekening betaald te zijn.
 14. Annulering:   
  Annulering dient door de huurder schriftelijk te geschieden.
  Annulering tot 21 dagen voor leveringsdatum is kostenloos. Daarna wordt 50 % van de overeengekopen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht.
  Annulering binnen 14 dagen voor de leveringsdatum wordt 100 % van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht.